top of page
  • Writer's pictureAGIPA

Agipa't al març!


Aquí tenim la programació per aquest Març que ja sona primaverenc. I comencem el mes molt fort!!! Aquest dissabte, RUA DE CARNESTOLTES pel barri de PARDINYES!


26 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page