top of page
  • Writer's pictureAGIPA

Aula Oberta (2a setmana de Març)


La setmana passada a l'aula oberta, vam crear un memori amb la nostra foto, vam dibuixar-li el cos i vam jugar-hi en anglès. 🤩També vam fer una sessió de ciència, on vam experimentar la densitat dels líquids. Primer vam fer una hipòtesi: què creiem que passarà?, i després ho vam comprovar!👩‍🔬👨🏽‍🔬

#agipa #caixaproinfancia #aulaobertagiramon

#agipa #caixaproinfancia #aulaobertagiramon

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page