top of page
  • Writer's pictureAGIPA

Pintem amb aquarel·les al Diss-Bauxa!


A l'última sessió del Diss-Bauxa vam fer targetes amb aquarel·les!👩‍🎨👨🏼‍🎨 I vam estrenar els jocs de taula nous!!😋


14 views0 comments
bottom of page