Aventura Pirata

Una altra manera, més divertida, de fer psicomotricitat. Pots adaptar-la a qualsevol edat, però aquesta proposta funciona molt bé de 3 a 8 anys.


15 views0 comments

Recent Posts

See All