top of page
  • Writer's pictureAGIPA

Les fulles de la tardor

Una activitat per experimentar amb fulles de la tardor i els seus colors. Una activitat molt sensorial i manipulativa.


16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page